Jag började på SLS efter att jag blev klar med mina studier i allmän historia vid Åbo Akademi år 2012.

Som redaktör inom den textkritiska utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter är mina arbetsuppgifter mycket varierande och mångsidiga. Jag jobbar med utgivning från början till slut, allt från att planera vilken version av en text som ska ges ut till att skriva kommentarer och inledningar. De olika skedena av utgivningsprocessen kan ta länge och ibland sitter jag flera veckor med en viss uppgift.

Det bästa med mitt jobb är kollegorna inom projektet och samarbetet med dem. Dessutom tycker jag att det är roligt att renskriva gamla handstilar. Det känns meningsfullt att tillgängliggöra Topelius skrifter för forskare och andra intresserade.

Jag uppskattar att SLS har flexibla arbetstider, för det hjälper mig att förena arbete och familjeliv då jag för tillfället har småbarn på dagis.

Foto: Janne Rentola

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor