Miriam Rönnqvist

Miriam Rönnqvist

Nämndforskare – Forskning

Jag började jobba som nämndforskare vid SLS i januari 2017. Jag har en magisterexamen i historia och engelsk litteraturvetenskap från Philipps-Universität Marburg i Tyskland. Jag är också doktorand vid Åbo Akademi och vid universitetet i Konstanz, Tyskland.  

Mitt arbete är innehållsmässigt tudelat: som nämndforskare skriver jag huvudsakligen på min doktorsavhandling i nordisk historia samtidigt som jag fungerar som historiska nämndens sekreterare. Den senare uppgiften innebär bland annat att jag för protokoll under historiska nämndens möten, planerar nämndens resor och organiserar seminarier. Mitt jobb är mångfacetterat och omväxlande.  

SLS är en inkluderande och stödjande arbetsgivare. Tack vare arbetsgivarens flexibilitet kan jag fortsätta min forskning i huvudsak i Åbo. Avståndet mellan Helsingfors och Åbo till trots finns det alltid personer som jag kan vända mig till via telefon, mejl eller chatt om jag stöter på  problem i det dagliga arbetet.

Foto: Jaska Poikonen 

  

 

Några av mina kollegor

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor