Jag är magister i nordisk historia och arkivvetenskap från Åbo Akademi. Jag har tidigare varit forskningsassistent för ett SLS-finansierat forskningsprojekt vid Åbo Akademi och arkivförtecknare på SLS.

Sedan 2020 är jag doktorand i historia vid Åbo Akademi och anställd för en treårsperiod som nämndforskare vid SLS historiska nämnd. Jag arbetar dels med min egen forskning, dels verkar jag som nämndsekreterare. De flesta av mina arbetsdagar går åt till min doktorsavhandling. Som nämndsekreterare koordinerar och organiserar jag främst seminarier och nämndmöten.

Jag är glad över att via min anställning på SLS få arbeta med min forskning på heltid. Jag tycker att mina nämndforskaruppgifter är givande eftersom nämnderna vid SLS främjar forskning på svenska och om det svenska språket i Finland.

Det bästa med SLS som arbetsplats är att sakkunnighet uppskattas, ingen blir förbisedd och man kan ta plats, vilket gör att man känner sig välkommen och att man bidrar med något viktigt.

Foto: Janne Rentola

Några av mina kollegor

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor