Jag har jobbat på SLS sedan 2016. Före SLS arbetade jag inom bank- och försäkringsbranschen samt i en större förening. Till min utbildning är jag ekonomie magister med redovisning som huvudämne från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Jag har alltid varit intresserad av IT och insåg under studietiden hur väl det går att kombinera den hobbyn med mina studier.

På SLS jobbar jag som controller och ansvarar bland annat för systemutveckling i vårt ekonomiteam. Förutom löpande rapporterings-, bokförings- och bokslutsarbete jobbar jag även med uppgifter som stöder vår förmögenhetsförvaltning. Jag har haft nöjet att få fördjupa mina kunskaper i ekonomisystemens utveckling och underhåll – ett område som just nu förändras och utvecklas i rasande takt.  

Vi har ett toppenbra team inom ekonomiadministrationen och trivs tillsammans. Arbetskulturen ger goda möjligheter till egen utveckling och välkomnar nytänkande och kreativa lösningar. Jag ser SLS som en arbetsgivare som satsar på personalens trivsel och välbefinnande. Jag är glad att få vara en del av detta team!

Foto: Patrik Lindström

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor