Jag har studerat historia vid Helsingfors universitet och arbetade som frilansgrafiker vid sidan av mina studier, bland annat för SLS. På den vägen blev jag anställd som grafiker 2005.

Mitt arbete handlar mycket om att planera produktion och hålla deadlines. Mest kretsar min tid kring formgivning och ombrytning av de tryckta böcker som vi ger ut, men också vår medlemstidning Källan och årsredovisning. En del böcker och publikationer ges även ut digitalt. Jag formger också broschyrer och annonser samt håller regelbunden kontakt med tryckerierna. På SLS satsas mycket på böckernas utseende, vilket är något jag ser som en stor fördel då det ger mig mera frihet i formgivningen.

Det bästa med SLS är mångsidigheten och bredden. Man kommer i kontakt med många olika ämnesområden, allt från ekonomi och förvaltning till historia och språkvetenskap. Jag upplever  att jag jobbar i en trevlig arbetsgemenskap och för en lojal arbetsgivare.

Foto: Janne Rentola

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor