Malin Bredbacka-Grahn

Malin Bredbacka-Grahn

Förlagsredaktör – Utgivning

Jag har en kandidatexamen i journalistik från Svenska social- och kommunalhögskolan och en magisterexamen i historia från Helsingfors universitet.

Jag är förlagsredaktör och jobbar alltså med att redigera de böcker som SLS ger ut. I mitt arbete ingår att läsa och redigera manus, vilket innebär att texten genomgående ska vara logisk och läsbar och att språket är konsekvent. Jag ger ofta förslag på kompletteringar eller strykningar och andra rättelser i språk eller innehåll. Jag planerar också layouten tillsammans med grafikern.

När boken är ombruten ska den korrekturläsas och efter bokutgivning marknadsförs den i olika kanaler. Böckerna utkommer också digitalt, vilket kräver en del bearbetning. SLS har jobbat hårt för att hålla sig i framkant i den digitala utvecklingen.

Jag gillar att det finns både en stor frihet och ett stort ansvar i arbetet. Det är upp till mig att med författarens hjälp nå fram till ett så bra slutresultat som möjligt. Genom ett gott arbete kan jag hjälpa läsaren att få en fascinerande läsupplevelse, bidra till att fylla kunskapsluckor och inspirera till vidare forskning. Det jag tycker är extra roligt är att försöka skapa en produkt som är så estetiskt tilltalande som möjligt.

Jag har många otroligt fina kolleger som frikostigt delar med sig av sina kunskaper. Det finns inget konkurrenstänkande, alla jobbar intensivt och gärna tillsammans. Det är alltid roligt att komma till jobbet.

Foto: Patrik Lindström

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor