Mirva Virtanen

Mirva Virtanen

Arkivförtecknare – Arkiv

Till mina arbetsuppgifter hör att förteckna arkivmaterial, förbereda material för digitalisering, föra in metadata för digitaliserat material samt att jobba med kundtjänstuppgifter.

Det absolut bästa med mitt jobb är mina kolleger, som jag alltid kan vända mig till om jag behöver hjälp eller vill bolla tankar med någon. Jag tycker även om att dyka in i ett arkivmaterial och läsa om personers tankar och upplevelser från ett halvsekel tillbaka, och reflektera över hur annorlunda världen var förr i tiden men samtidigt se vad som fortfarande är gemensamt med människor i dagens värld.

Jag uppfattar SLS som en arbetsplats som satsar på de anställdas välbefinnande, med fina och ergonomiska utrymmen. Arbetsgemenskapen är mycket välkomnande och inkluderande.”

Foto: Patrik Lindström

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor