Pia Uppgård

Pia Uppgård

Arkivarie – Arkiv

Jag kom till SLS i februari 2016. Före det jobbade jag på Vasa landsarkiv, numera Riksarkivet, i drygt tio år. Jag är filosofie magister från Åbo Akademi med nordisk historia som huvudämne.

Som arkivarie jobbar jag med historiska dokument genom hela kedjan, från att vi tar emot materialet till att det finns tillgängligt för våra kunder i våra forskarsalar eller på webben. Jag betjänar även kunder och hjälper dem att hitta vad de söker efter till sin forskning. Till mina uppgifter hör också ibland att samla in material genom frågelistor eller dokumentation. Det innebär att jag jobbar med både historiskt och nutida material.

Jag håller även presentationer om SLS arkiv för skolklasser och andra grupper som intresserar sig för arkivmaterial. Det är väldigt roligt att få berätta om alla skatter som finns i arkivet.

Det bästa med mitt jobb är variationen och kontakten med våra kunder. Det känns bra att kunna hjälpa våra forskare att hitta rätt material. Jag tycker om att dyka ner i historiska dokument, upptäcka hur handlingar hänger samman och se hur människors levnadsöden framträder.

Foto: Linus Lindholm

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor